Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ
ПРОГРАМАТА За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила Ръководство и координатори Статистика
СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Обяви за BIP Практика в ЕС Обяви за практика ESN Обучение извън ЕС Erasmus App Студентска Харта OLS Отзиви от участници Връзки
ДОКТОРАНТИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ Обяви за BIP
ЕРАЗЪМ извън ЕС ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ COVID-19 КОНТАКТИ
Вход Панел за управление

Първи етап на набиране на кандидати за Еразъм мобилност през 2024-2025 г
  28 February 2024

Уважаеми студенти и докторанти,


На 22.03.2024 г. (петък) от 9.00 ч. в аула 2.101 ще се състои проверка на знанията по езици (английски, немски, френски, турски, испански) за желаещите да се обучават в европейски университет или да проведат практика по програма Еразъм+ през академичната 2024-2025г., както и през лятото на текущата академична година (само практика). Началото и краят на мобилностите за обучение зависят от датите на академичния календар на приемащата институция. Началото и краят на практиките са по договаряне.


За дългосрочна мобилност могат да кандидатстват студенти от всички степени на образованието. За краткосрочна мобилност (от 5 до 30 дни) могат да кандидатстват само докторанти, а бакалаври и магистри могат да участват в BIP ( Blended Intensive programme)  за 5 дни.


Обновен списък на университетите и фирмите, с които Русенски университет има договор за дългосрочен обмен на студенти и докторанти, ще намерите в прикачените файлове долу.


Заявления за участие в селекцията (за дългосрочна и за краткосрочна мобилност), критериите за селекция и размерът на финансовата помощ също са прикачени.


Заявления се приемат в офис Еразъм (Международен отдел) стая 1.313 до 21.03.2024. Може да се изпращат и сканирано до mbogdanova (@) uni-ruse.bg.


Студентите имат право да участват в програмата във всеки цикъл на образование, като общият период на мобилност за цикъл не трябва да надвишава 12 месеца, включително zero-grant периодите и следдипломните практики. За специалност Право максималният период е 24 месеца.


За повече информация прочетете и секцията СТУДЕНТИ на този сайт. 


Съпътстващи документи: