Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ
ПРОГРАМАТА За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила Ръководство и координатори Статистика
СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Обяви за BIP Практика в ЕС Обяви за практика ESN Обучение извън ЕС Erasmus App Студентска Харта OLS Отзиви от участници Връзки
ДОКТОРАНТИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ Обяви за BIP
ЕРАЗЪМ извън ЕС ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ COVID-19 КОНТАКТИ
Вход Панел за управление

Втори етап на набиране на канидати за Еразъм мобилност през 2022-2023
  27 September 2022

Уважаеми студенти и докторанти,

На 21.10.2022 г. (петък) от 9.00 ч. в аула 2.101 (втори корпус) ще се състои проверка на знанията по езици (английски, немски, френски, турски, испански) за желаещите да се обучават в европейски университет или да проведат практика по програма Еразъм+ през академичната 2022-2023г., както и през лятото след текущата академична година (само практика). Началото и краят на мобилностите за обучение зависят от датите на академичния календар на приемащата институция. Началото и краят на практиките са по договаряне.

За дългосрочна мобилност могат да кандидатстват всички, а за краткосрочна мобилност (от 5 до 30 дни) могат да кандидатстват само докторанти.

Обновен списък на университетите и фирмите, с които Русенски университет има договор за обмен на студенти и докторанти, ще намерите в прикачените файлове долу.

Заявления за участие в селекцията (за дългосрочна и за краткосрочна мобилност), критериите за селекция и размерът на финансовата помощ ще намерите в прикачените файлове.

Заявления се приемат в офис Еразъм (Международен отдел) стая 1.313 до 20.10.2022. Може да се изпращат и сканирано до mbogdanova(@)uni-ruse.bg.

Студентите имат право да участват във всяка степен на образование, като общият период на мобилност за степен не трябва да надвишава 12 месеца, включително zero-grant периодите и следдипломните практики. За специалност Право максималният период е 24 месеца.

За повече информация прочетете и секцията СТУДЕНТИ на този сайт.

 


Съпътстващи документи: