Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ
ПРОГРАМАТА За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила Ръководство и координатори Статистика
СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика ESN Erasmus App Обучение извън ЕС Студентска Харта OLS Отзиви от участници Връзки
ДОКТОРАНТИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ Обяви за BIP
ЕРАЗЪМ извън ЕС ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ COVID-19 КОНТАКТИ
Вход Панел за управление

Програма Еразъм+ 2021-2027 предоставя за първи път възможност за краткросрочна докторантска мобилност (освен стандартната дългосрочна мобилност от минимум 2 месеца), за да се отговори по-добре на разнообразните нужди от учене и обучение на докторанти.

Краткосрочната докторантска мобилност предоставя възможност на докторантите да проведат мобилност с цел обучение или с цел практика за период от минимум 5 до 30 дни (без дните на пътуване) в европейска висша образователна институция, партнираща на Русенския университет. На ден докторантите получават дневен грант от 70 евро до 14-ия ден, а след това по 50 евро. За дните на пътуване също се получава дневен грант от 70 евро.

Допълнително може да се получи пътен грант за зелен транспорт при пътуване с влак, автобус, споделен автомобил в размер на 50 евро за двете посоки общо, за което се подписва клетвена декларация и се събират билети/разписки от пътуването. 

Срокът за набиране на заявления, самото заявление и списъка с дестинациите се обявяват в секция Новини, когато се обявяват и двете редовни селекции за студенти за дългосрочна мобилност - през март и през октомври.

Бланки на задължителните документи:

Преди мобилността:

1. Learning agreement - за обучение  Този документ е препоръчително да се изготвя в онлайн вариант в платформата https://www.learning-agreement.eu/user/login , като се ползва или университетския мейл адрес или gmail адрес. Попълването може да стане в Еразъм офиса или дистанционно, като инструкции за попълването могат да ви бъдат изпратени при поискване. 

2. Learning agreement - за практика

 

В края на мобилността:

3. Certificate - за обучение

4. Certificate  - за практика