Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ ECTS пакет ECTS координатори
ПРОГРАМАТА За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила Ръководство и координатори Статистика
СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика Обучение извън ЕС ESN Erasmus App Студентска Харта Връзки Еразъм+ магистратура OLS Есета на участници
ДОКТОРАНТИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ ЕРАЗЪМ извън ЕС ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ COVID-19 КОНТАКТИ
Вход Панел за управление

Програма Еразъм+ 2021-2027 предоставя за първи път възможност за краткросрочна докторантска мобилност (освен стандартната дългосрочна мобилност от минимум 2 месеца), за да се отговори по-добре на разнообразните нужди от учене и обучение на докторанти.

Краткосрочната докторантска мобилност предоставя възможност на докторантите да проведат мобилност с цел обучение или с цел практика за период от минимум 5 до 30 дни (без дните на пътуване) в европейска висша образователна институция, партнираща на Русенския университет. На ден докторантите получават дневен грант от 70 евро до 14-ия ден, а след това по 50 евро.

Допълнително може да се получи грант за зелен транспорт при пътуване с влак, автобус, споделен автомобил в размер на 50 евро за двете посоки общо, за което се подписва клетвена декларация.

Срокът за набиране на заявления, самото заявление и списъка с дестинациите се обявяват в секция Новини, когато се обявяват и двете редовни селекции за студенти за дългосрочна мобилност - през март и през октомври.

Бланки на задължителните документи:

Преди мобилността:

1. Learning agreement - за обучение

2. Learning agreement - за практика

 

В края на мобилността:

3. Certificate - за обучение

4. Certificate  - за практика