Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ ECTS пакет ECTS координатори
ПРОГРАМАТА За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила Ръководство и координатори Статистика
СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика Обучение извън ЕС ESN Erasmus App Студентска Харта Връзки Еразъм+ магистратура OLS Есета на участници
ДОКТОРАНТИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ ЕРАЗЪМ извън ЕС ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ COVID-19 КОНТАКТИ
Вход Панел за управление

Официална страница на МВНР с информация за условията за пътуване до различните държави:

https://www.mfa.bg/bg/covid19map

 

Сайт на ЕК относно условията за пътуване в рамките на ЕС:

https://reopen.europa.eu

 

Заповед на министъра на здравеопазванетоте относно условията за влизане в България:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2022/03/30/zapoved__rd-01-152-30032022_g.pdf