Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ
ПРОГРАМАТА За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила Ръководство и координатори Статистика
СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика ESN Erasmus App Обучение извън ЕС Студентска Харта OLS Отзиви от участници Връзки
ДОКТОРАНТИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ Обяви за BIP
ЕРАЗЪМ извън ЕС ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ COVID-19 КОНТАКТИ
Вход Панел за управление

Дейността КА171 е част от Програма Еразъм+ и представлява мобилност между Програмни и Партниращи държави. Партниращи държави са тези, които не са членки на ЕС и се явяват партньори на програма Еразъм+. За тази мобилност могат да кандидатстват само организации от програмни страни, които имат Еразъм+ Харта. Университети от партньорските държави не могат да получават Еразъм+ Харта, но се ангажират да спазват принципите й чрез подписване на междуинституционално (двустранно) споразумение с университети от програмни държави, притежаващи Еразъм+ Харта. 

През 2020-2022 година се изпълнява шестият проект с партньори университети от Йордания и Малайзия, а седмият проект с период 2022-2024 се изпълнява с партньори от 11 държави - Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Азербайджан, Грузия, Молдова, Йордания, Русия, Виетнам, Китай, Киргистан.

Процедурите за участие на индивидуалните студенти и преподаватели са описани във Вътрешните правила, а формулярите са в съответните секции за студенти и преподаватели. Информация за наличните места за мобилност се получава от офис Еразъм.