Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ ECTS пакет ECTS координатори
ПРОГРАМАТА За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила Ръководство и координатори Статистика
СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика Обучение извън ЕС ESN Erasmus App Студентска Харта Връзки Еразъм+ магистратура OLS Есета на участници
ДОКТОРАНТИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ ЕРАЗЪМ извън ЕС ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ COVID-19 КОНТАКТИ
Вход Панел за управление

Дейността КА107 е част от Програма Еразъм+ и представлява мобилност между Програмни и Партниращи държави. Партниращи държави са тези, които не са членки на ЕС и се явяват партньори на програма Еразъм+. За тази мобилност могат да кандидатстват само организации от програмни страни, които имат Еразъм+ Харта. Университети от партньорските държави не могат да получават Еразъм+ Харта, но се ангажират да спазват принципите й чрез подписване на междуинституционално (двустранно) споразумение с университети от програмни държави, притежаващи Еразъм+ Харта. 

През периода 2019-2022 години Русенският университет получи финансиране за 5-ти пореден път (откакто дейността стартира през 2015 г) за мобилности с партниращи държави. Партньори са Азербайджан, Канада, Китай и Босна и Херцеговина.

През 2020-2022 година се изпълнява шестият проект с партньори университети от Йордания и Малайзия.

Процедурите за участие на индивидуалните студенти и преподаватели са описани във Вътрешните правила, а формулярите са в съответните секции за студенти и преподаватели. Информация за наличните места за мобилност се получава от офис Еразъм.