Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ ECTS пакет ECTS координатори
ПРОГРАМАТА За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила Ръководство и координатори Статистика
СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика Обучение извън ЕС ESN Erasmus App Студентска Харта Връзки Еразъм+ магистратура OLS Есета на участници
ДОКТОРАНТИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ ЕРАЗЪМ извън ЕС ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ COVID-19 КОНТАКТИ
Вход Панел за управление

Erasmus+ master degree loans

Официално стартира възможността за отпускане на ЕРАЗЪМ+ студентски заеми за обучение в магистърска програма

На 11 Юни 2015 г. Европейският Инвестиционен Фонд и испанската Микробанк (MicroBank) подписаха първото споразумене за отпускане на Еразъм+ студентски заеми за обучение в магистърска програма. Първите заеми за студенти, които ще следват магистратура в чужбина ще се отпускат от MicroBank.

 

Повече информация относно схемата за отпускане на кредитите може да се намери на следния линк:

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_en