Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ
ПРОГРАМАТА За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила Ръководство и координатори Статистика
СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика ESN Erasmus App Обучение извън ЕС Студентска Харта OLS Отзиви от участници Връзки
ДОКТОРАНТИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ Обяви за BIP
ЕРАЗЪМ извън ЕС ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ COVID-19 КОНТАКТИ
Вход Панел за управление

Програма Еразъм+ предоставя възможност на преподавателите и служителите да осъществят мобилност в чуждестранен университет/фирма-партньор на Русенския университет.

  • Преподавателската мобилност с цел преподаване дава възможност на преподавателския състав да преподава в продължение на определен период във висше училище в друга страна. Този период варира от 2 дни (най-малко 8 учебни часа) до 6 седмици (без дните за път). Целта е подобряване на качеството на преподаване чрез обмен на най-добри практики и новаторски подходи на обучение, насърчаване на международното сътрудничество между висшите училища, както и интензифициране на студентската мобилност.
  • Мобилността на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение дава възможност на кадри от висшите училища да проведат период на обучение от 2 дни (без дните за път) до 6 седмици в предприятие или висше училище в друга страна участничка в програмата. Тази мобилност има за цел да обогати опита на служителите, да допринесе за интернационализацията и модернизацията на висшето образование. Мобилността може да бъде под формата на кратък стаж, наблюдение, обмяна на работен опит, учебна визита, работен семинар. Конференция не може да бъде цел на мобилността.

Редът, по който се осъществяват мобилностите е описан във Вътрешните правила за мобилност.

Допълнителни указания за текущата година могат да бъдат получени от офис Еразъм.

Изпълнявани договори в момента:

Договор за мобилност от 2023 в ЕС № 2023-1-BG01-KA131-HED-000131170 - до 31.07.2025

Договор за мобилност от 2023 извън ЕС № 2023-1-BG01-KA171-HED-000139064 - до 31.07.2025


 

Договор за мобилност от 2022 в ЕС  № 2022-1-BG01-KA131-HED-000067725  - до 31.07.2024

Договор за мобилност от 2022 извън ЕС  № 2022-1-BG01-KA171-HED-000069917  - до 31.07.2024

 

Преподавателска мобилност с цел преподаване

1. Mobility Agreement for Teaching 

2. Селекционни протоколи за преподаватели/служители

3. Финансов договор (моля попълнете личните данни и изпратете до Еразъм офис)       договор 2022    договор 2023

4. Декларация по закона за защита на личните данни -   договор 2022  договор 2023

5. Доклад-предложение и Работна програма за Заповед за задгранична командировка (връзка към локален сайт).

Важно - закупуване на билети и плащане на гранта става след издаване на Заповед за задгранична командировка

6. Certificate of Attendance for Teaching 2023-2024

7. Онлайн отчет (получава се автоматично линк)

8. Финансов отчет

9. Отчетен доклад към заповедта за командировка (връзка лъм локален сайт)

Мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение

1. Mobility agreement for Training 

2. Селекционни протоколи за преподаватели/служители

3. Финансов договор (моля попълнете личните данни и изпратете до Еразъм офис)       договор 2022    договор 2023

4. Декларация по закона за защита на личните данни -   договор 2022  договор 2023

5. Доклад-предложение и Работна програма за Заповед за задгранична командировка (връзка към локален сайт).

Важно - закупуване на билети и плащане на гранта става след издаване на Заповед за задгранична командировка

6. Certificate of Attendance for Training  2023-2024

7. Онлайн отчет (получава се автоматично линк)

8. Финансов отчет

9. Отчетен доклад към заповедта за командировка (връзка към локален сайт)

 

Ставки за път според калкулатора за разстояния   договор 2022 и 2023

Ставки за дневни в ЕС според държавата

Ставката за дневни извън ЕС е 180 EUR.