Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ ECTS пакет ECTS координатори
ПРОГРАМАТА За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила Ръководство и координатори Статистика
СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика Обучение извън ЕС ESN Erasmus App Студентска Харта Връзки Еразъм+ магистратура OLS Есета на участници
ДОКТОРАНТИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ ЕРАЗЪМ извън ЕС ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ COVID-19 КОНТАКТИ
Вход Панел за управление

Програма Еразъм+ предоставя възможност на преподавателите и служителите да осъществят мобилност в чуждестранен университет/фирма-партньор на Русенския университет.

  • Преподавателската мобилност с цел преподаване дава възможност на преподавателския състав да преподава в продължение на определен период във висше училище в друга страна. Този период варира от 2 дни (най-малко 8 учебни часа) до 6 седмици (без дните за път). Целта е подобряване на качеството на преподаване чрез обмен на най-добри практики и новаторски подходи на обучение, насърчаване на международното сътрудничество между висшите училища, както и интензифициране на студентската мобилност.
  • Мобилността на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение дава възможност на кадри от висшите училища да проведат период на обучение от 2 дни (без дните за път) до 6 седмици в предприятие или висше училище в друга страна участничка в програмата. Тази мобилност има за цел да обогати опита на служителите, да допринесе за интернационализацията и модернизацията на висшето образование. Мобилността може да бъде под формата на кратък стаж, наблюдение, обмяна на работен опит, учебна визита, работен семинар. Конференция не може да бъде цел на мобилността.

Редът, по който се осъществяват мобилностите е описан във Вътрешните правила за мобилност.

Допълнителни указания за текущата година могат да бъдат получени от офис Еразъм.

Изпълнявани договори в момента:

Договор за мобилност от 2022 в ЕС  № 2022-1-BG01-KA131-HED-000067725  - до 31.07.2024

Договор за мобилност от 2022 извън ЕС  № 2022-1-BG01-KA171-HED-000069917  - до 31.07.2024

 

Договор за мобилност от 2021 в ЕС № 2021-1-BG01-KA131-HED-000007889   - до 31.10.2023

 

Договор за мобилност от 2020 извън ЕС № 2020-1-BG01-KA107-078493   - до 31.07.2023

 

Преподавателска мобилност с цел преподаване

1. Mobility Agreement for Teaching - договор 2020, договор 2021

2. Селекционни протоколи за преподаватели/служители

3. Финансов договор (изготвя се в офис Еразъм)

4. Декларация по закона за защита на личните данни -  договор 2021

5. Доклад-предложение и Работна програма за Заповед за задгранична командировка (връзка към локален сайт).

Важно - закупуване на билети и плащане на гранта става след издаване на Заповед за задгранична командировка

6. Certificate of Attendance for Teaching 2021-2022

7. Онлайн отчет (получава се автоматично линк)

8. Финансов отчет -  договор 2021

9. Отчетен доклад към заповедта за командировка (връзка лъм локален сайт)

Мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение

1. Mobility agreement for Training - договор 2021

2. Селекционни протоколи за преподаватели/служители

3. Финансов договор (изготвя се в офис Еразъм)

4. Декларация по закона за защита на личните данни - договор 2021

5. Доклад-предложение и Работна програма за Заповед за задгранична командировка (връзка към локален сайт).

Важно - закупуване на билети и плащане на гранта става след издаване на Заповед за задгранична командировка

6. Certificate of Attendance for Training  2021-2022

7. Онлайн отчет (получава се автоматично линк)

8. Финансов отчет - договор 2020, договор 2021

9. Отчетен доклад към заповедта за командировка (връзка към локален сайт)

 

Ставки за път според калкулатора за разстояния   договор 2021

Ставки за дневни в ЕС според държавата

Ставката за дневни извън ЕС е 180 EUR.