Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ
ПРОГРАМАТА За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила Ръководство и координатори Статистика
СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика ESN Erasmus App Обучение извън ЕС Студентска Харта OLS Отзиви от участници Връзки
ДОКТОРАНТИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ Обяви за BIP
ЕРАЗЪМ извън ЕС ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ COVID-19 КОНТАКТИ
Вход Панел за управление

Местата за практика в университети-партньори са обявени в списъка с дестинации към текущата обява за селекция на студенти.

Сайтове за търсене на практика, предоставени от Европейската комисия:

http://erasmusintern.org/

http://www.leo-net.org/

https://leonet.joeplus.org/offers/

www.europe-internship.com

Други сайтове за търсене на практика:

http://erasmusu.com/

http://globalplacement.com/

 

Приемаща организация може да бъде:

  • всяка публична или частна организация, чиято дейност е свързана с пазара на труда или областите на образованието, обучението и младежта. Например такава организация може да е:

- публично или частно, малко, средно или голямо предприятие (включително социално предприятие);

- публичен орган на местно, регионално или национално равнище;

- социален партньор или друг представител на пазара на труда, включително търговски камари, занаятчийски/професионални сдружения и синдикални организации;

- научноизследователски институт;

- фондация;

- училище/институт/образователен център (на всички равнища — от предучилищно до гимназиално образование, включително професионално образование и образование за възрастни);

  • организации с нестопанска цел, сдружения, НПО;

  • организация, предоставяща професионално ориентиране и консултиране, и информационни услуги.

  • Висши учебни институции от държава по програмата, удостоена с харта за висше образование „Еразъм“

 

Приемаща организация НЕ могат да бъдат:

- Институции, работещи към Европейския съюз;
- Организации, администриращи програма на Европейския съюз;
- Дипломатически представителства на държавата, чийто гражданин е студентът, в приемащата държава.