Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ
ПРОГРАМАТА За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила Ръководство и координатори Статистика
СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика ESN Erasmus App Обучение извън ЕС Студентска Харта OLS Отзиви от участници Връзки
ДОКТОРАНТИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ Обяви за BIP
ЕРАЗЪМ извън ЕС ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ COVID-19 КОНТАКТИ
Вход Панел за управление

 

Русенски университет "Ангел Кънчев"

Направление Интернационализация и комуникационна политика (ИКП)

ул. Студентска 8

Русе 7017

 

Доц. д-р Десислава Атанасова - Университетски Еразъм координатор, Зам. Ректор ИКП

тел.: 082 888 255

datanasova@uni-ruse.bg

 

Яна Кралева - Финансов Еразъм координатор, Гл. счетоводител

тел.: 082 888 540

jkraleva@uni-ruse.bg

 

Милена Богданова - Еразъм експерт (изходяща мобилност, договори)

тел./факс: 082 888 650

mbogdanova@uni-ruse.bg

Стая: Централен корпус 313.1

Работно време: 08.00-12.00 и 13.00-17.00

 

Диана Георгиева - експерт (входяща студентска мобилност)

тел./факс: 082 888 650

dgeorgieva@uni-ruse.bg

Стая: Централен корпус 313.1

Работно време: 08.00-12.00 и 13.00-17.00