Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ
ПРОГРАМАТА За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила Ръководство и координатори Статистика
СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика ESN Erasmus App Обучение извън ЕС Студентска Харта OLS Отзиви от участници Връзки
ДОКТОРАНТИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ Обяви за BIP
ЕРАЗЪМ извън ЕС ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ COVID-19 КОНТАКТИ
Вход Панел за управление

РЪКОВОДСТВО НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗЪМ В РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ


Ректор и Контрактор на Русенски университет по програмата Еразъм

Акад. дтн Христо Белоев

Заместник-Ректор по Интернационализация и комуникационна политика и Университетски Еразъм координатор

Доц. д-р Десислава Атанасова

datanasova@uni-ruse.bg

Заместник-Ректор по Учебната работа и Университетски ECTS координатор

Проф. д-р инж. Пламен Кангалов

kangalov@uni-ruse.bg

 

Факултетни Еразъм координатори

Факултет

Kоординатор

 

E-mail

 

Аграрно-индустриален факултет

Гл. ас. д-р Борис Костов

bkostov@uni-ruse.bg

Машинно-технологичен факултет

Доц. д-р Цветелин Георгиев

tzgeorgiev@uni-ruse.bg

Факултет Електротехника, електроника и автоматика

Засл. доц. Стоянка Смрикарова
ssmrikarova@ecs.uni-ruse.bg

Транспортен факултет

Проф. д-р Росен Иванов
rossen@uni-ruse.bg

Факултет Природни науки и образование

Доц. д-р Цветелина Харакчийска
tharakchiyska@uni-ruse.bg

Факултет Бизнес и мениджмънт

Доц. д-р Людмила Михайлова
liudmilla@abv.bg

Юридически факултет

Доц. д-р Емануил Коларов ekolarov@uni-ruse.bg
Факултет Обществено здраве и здравни грижи Доц. д-р Петя Минчева
pmincheva@uni-ruse.bg

Филиал Силистра

Доц. д-р Диана Железова dianazhelezova@abv.bg

Филиал Разград

 Илина Иванова
iivanova@uni-ruse.bg