Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ ECTS пакет ECTS координатори
ПРОГРАМАТА За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила Ръководство и координатори Статистика
СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика Обучение извън ЕС ESN Erasmus App Студентска Харта Връзки Еразъм+ магистратура OLS Есета на участници
ДОКТОРАНТИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ ЕРАЗЪМ извън ЕС ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ COVID-19 КОНТАКТИ
Вход Панел за управление

Списък на подписаните двустранни споразумения по факултети с държави от ЕС (към  февруари 2022)

Списък на подписаните двустранни споразумения с държави извън ЕС

Кодове на областите на знание

Списък на университетите в ЕС с Еразъм Харта

 

Списък на изпълняваните договори с Национална агенция Еразъм на България в Русенски университет в момента:

 

Договор за мобилност от 2022 в ЕС  № 2022-1-BG01-KA131-HED-000067725  - до 31.07.2024

Договор за мобилност от 2022 извън ЕС  № 2022-1-BG01-KA171-HED-000069917  - до 31.07.2024

 

Договор за мобилност от 2021 в ЕС № 2021-1-BG01-KA131-HED-000007889   - до 31.10.2023

 

Договор за мобилност от 2020 в ЕС № 2020-1-BG01-KA103-078384    - до 30.09.2022

Договор за мобилност от 2020 извън ЕС № 2020-1-BG01-KA107-078493   - до 31.07.2023