Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ
ПРОГРАМАТА За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила Ръководство и координатори Статистика
СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика ESN Erasmus App Обучение извън ЕС Студентска Харта OLS Отзиви от участници Връзки
ДОКТОРАНТИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ Обяви за BIP
ЕРАЗЪМ извън ЕС ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ COVID-19 КОНТАКТИ
Вход Панел за управление

Брой осъществени мобилности в Русенския университет през годините на участие в програмата Еразъм


Дейност КА131 - мобилности с програмни държави

Академична година

Студентска мобилност с цел обучение

Студентска мобилност с цел практика

Преподавателска мобилност с цел изнасяне на лекции

Преподавателска и непреподавателска мобилност с цел обучение

Входящи студенти     

1999-2000

33

-

16

- -

2000-2001

34

-

23

- -

2001-2002

44

-

30

- 2

2002-2003

57

-

34

- -

2003-2004

71

-

42

- 5

2004-2005

63

-

49

- 2

2005-2006

57

-

35

- 2

2006-2007

70

-

44

- 3

2007-2008

56

8

36

4 2
2008-2009 57 12 41 3 5
2009-2010 70 16 40 5 17
2010-2011 69 26 50 24 16
2011-2012 60 15 46 28 20
2012-2013 36 24 38 40 15
2013-2014 43 32 29 33 16
2014-2015 50 21 26 56 30
2015-2016 47 39 40 81 24
2016-2017 49 24 42 64 41
2017-2018 41 48 43 86 39
2018-2019 36 53 45 118 112
2019-2021 33 21 29 122
91
договор2020-2022 6 22 22 155 57
договор2021-2023 9 38 46 120 90
общо 1091 399 846 939 589

 

Дейност КА171 - мобилности с партниращи държави

Академична година

Студентска мобилност с цел обучение

Студентска мобилност с цел практика

Преподавателска мобилност с цел изнасяне на лекции

Преподавателска и непреподавателска мобилност с цел обучение

Входящи      студенти       Входящи преподаватели
2015-2016
1 - 2 - 10 1
2016-2017 6 - 43 - 54 41
2017-2018 1 - 5 - 9 5
2018-2019 2 - 22 - 24 26
договор2019-2021 0 - 5 22 14 17
договор2020-2023 0 - 13 2 10 11
общо 10   88 24 121 101