Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS ECTS координатори Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ ECTS пакет
ПРОГРАМАТА ЕРАЗЪМ За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила и бланки Ръководство и координатори Статистика
ЕРАЗЪМ ЗА СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика Обучение извън ЕС Студентска Харта OLS ESN Есета на участници Еразъм+ магистратура Връзки
ЕРАЗЪМ за ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ КОНТАКТИ ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ
Вход Панел за управление

Допълнитена дата за изпит по чужд език
  21 March 2018

Уважаеми студенти,

Обявена е допълнителна дата за изпит по чужд език, който е част от селекционния процес за участие в програма Еразъм през 2018-2019 г. Той ще се проведе на 28.04.2018 от 9.00 ч в зала 2.203. Необходимо е да подадете предварително заявление в офис Еразъм - стая 1.313.1 (Международен отдел).

Прилагаме бланка на заявление и списък с възможните дестинации за мобилност.


Съпътстващи документи: