Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS ECTS координатори Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ ECTS пакет
ПРОГРАМАТА ЕРАЗЪМ За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила и бланки Ръководство и координатори Статистика
ЕРАЗЪМ ЗА СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика Обучение извън ЕС Студентска Харта OLS ESN Есета на участници Еразъм+ магистратура Връзки
ЕРАЗЪМ за ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ КОНТАКТИ ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ
Вход Панел за управление

Награда за качество на Русенски университет
  29 January 2016

На 10.12.2015 г. в София се състоя Валоризационна конференция под наслов „Успешно начало“ за постигнатото по програма Еразъм+ през академичната 2014-2015 година.

На конференцията бяха присъдени награди за успешно изпълнение на проекти по програма Еразъм+ на университети, училища и неправителствени организации.


Русенският университет е един от петте университета в България, наградени за успешна работа по програма Еразъм+ с почетен знак и сертификат. Наградата беше връчена от изпълнителния директор на Центъра за развитие на човешките ресурси /Национална Еразъм агенция/, г-жа Мануела Радева.


Съпътстващи документи: