Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS ECTS координатори Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ ECTS пакет
ПРОГРАМАТА ЕРАЗЪМ За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила и бланки Ръководство и координатори Статистика
ЕРАЗЪМ ЗА СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика Обучение извън ЕС Студентска Харта OLS ESN Есета на участници Еразъм+ магистратура Връзки
ЕРАЗЪМ за ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ КОНТАКТИ ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ
Вход Панел за управление

Анкета ESN Survey
  18 November 2015

Уважаеми студенти,

Най-голямата студентска мрежа в Европа - Erasmus Student Network (ESN) провежда ежегодно проучване относно мобилността по програма Еразъм сред студентите на всички 37 държави, членки на ESN. Тази година анкетата е насочена към всички студенти - участници и неучаствали в мобилност. Намира се на следния линк:

http://www.esn.org/esnsurvey/2016

За да има успех анкетата, е добре по-голям брой студенти да я попълнят.

Благодарим предварително за участието Ви.