Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS ECTS координатори Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ ECTS пакет
ПРОГРАМАТА ЕРАЗЪМ За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила и бланки Ръководство и координатори Статистика
ЕРАЗЪМ ЗА СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика Обучение извън ЕС Студентска Харта OLS ESN Есета на участници Еразъм+ магистратура Връзки
ЕРАЗЪМ за ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ КОНТАКТИ ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ
Вход Панел за управление

Първи основен етап на студентска селекция за 2014-2015 година
  23 April 2014

Уважаеми студенти,

На 15.03.2014 г. (събота) от 9.00 ч. в Аула 2.101 - Нов Корпус ще се състои проверка на знанията по английски, немски, френски и турски езици за желаещите да се обучават в европейски университет по програма Еразъм през академичната 2014-2015г. Денят за проверката по испански ще се обяви допълнително.

Заявления за участие в селекцията, информация за университетите, с които РУ осъществява обмен на студенти, критериите за селекция и размерът на финансовата помощ ще намерите по-долу в прикачените файлове.

Студентите вече имат право да участват във всеки цикъл на образование, като общият период на мобилност за цикъл не трябва да надвишава 12 месеца. За специалност Право максималният период е 24 месеца.

За повече информация прочетете и секцията ЕРАЗЪМ ЗА СТУДЕНТИ на този сайт.

 

Забележка: датата на публикуване на новината не е реална, а е променена в рeзултат на актуализиране на списъка с дестинации.


Съпътстващи документи: