Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS ECTS координатори Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ ECTS пакет
ПРОГРАМАТА За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила и бланки Ръководство и координатори Статистика
СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика Обучение извън ЕС ESN Студентска Харта Еразъм+ магистратура OLS Връзки Есета на участници
ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ ЕРАЗЪМ извън ЕС КОНТАКТИ ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ
Вход Панел за управление

Втори етап на селекция за участие в програма Еразъм през 2013-2014 година
  16 October 2013

 

На 19.10.2013 г. (събота) от 9.00 ч. в  2Г.204 (Втори Корпус) ще се състои проверка на знанията по език за желаещите да се обучават в европейски университет, респективно да отидат на практика по програма Еразъм през втори семестър на академичната 2013-2014г.На първи етап през месец март 2013 е направена селекция на по-голямата част от студентите съгласно договора на Русенския университет  "Ангел Кънчев" за 2013/2014 г. По тази причина втората селекция е ограничена, но оценката от явяването на изпит може да бъде използвана при следващата селекция през март 2014 г..Заявления за участие в изпита се подават във факултетните канцеларии. Посочват се специалността, годината на обучение, данни за контакт, успехът от следването до момента (заверен от инспектор), наличието на невзети изпити, езикът, с който се кандидатства и предпочитаните университети.Информация за университетите, с които Русенският университет осъществява обмен на студенти, и размерът на финансовата помощ за 2013-2014 година ще намерите по-долу в прикачените файлове.Студенти, ползвали вече грант по програмата Еразъм с цел обучение, имат право да кандидатстват само за мобилност с цел практика, както и студенти, ползвали грант по програмата Еразъм с цел практика, имат право да кандидатстват само за мобилност с цел обучение.

 


Съпътстващи документи: