Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ ECTS пакет ECTS координатори
ПРОГРАМАТА За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила и бланки Ръководство и координатори Статистика
СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика Обучение извън ЕС ESN Студентска Харта Еразъм+ магистратура OLS Връзки Есета на участници
ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ ЕРАЗЪМ извън ЕС КОНТАКТИ ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ
Вход Панел за управление

Първи етап на селекция за участие в програма Еразъм през 2013-2014 година
  25 March 2013

На 16.03.2013 г. (събота) от 9.00 ч. в Аула 2.101 - Нов Корпус ще се състои проверка на знанията по английски, немски, френски и турски езици за желаещите да се обучават в европейски университет по програма Еразъм през академичната 2013-2014г.

Заявления за участие в изпита се подават във факултетните канцеларии. Посочват се специалността, годината на обучение, данни за контакт, успеха от следването до момента (заверен от инспектор), наличието на невзети изпити, езика, с който се кандидатства и предпочитаните университети.

Информация за университетите, с които РУ осъществява обмен на студенти, и максималния размер на финансовата помощ ще намерите по-долу в прикачените файлове.

Студенти, ползвали вече грант по програмата Еразъм с цел обучение, имат право да кандидатстват само за мобилност с цел практика, както и студенти, ползвали грант по програмата Еразъм с цел практика имат право да кандидатстват само за мобилност с цел обучение.


Съпътстващи документи: