Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ ECTS пакет ECTS координатори
ПРОГРАМАТА За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила и бланки Ръководство и координатори Статистика
СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика Обучение извън ЕС ESN Студентска Харта Еразъм+ магистратура OLS Връзки Есета на участници
ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ ЕРАЗЪМ извън ЕС КОНТАКТИ ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ
Вход Панел за управление

Втори етап на селекция за участие в програма Еразъм през 2012-2013 година
  05 October 2012

На 20.10.2012 г. (събота) от 9.00 ч. в Аула 2.101 - Нов Корпус ще се състои проверка на знанията по английски, немски, френски и турски езици за желаещите да се обучават в европейски университет по програма Еразъм през втория семестър на академичната 2012-2013г. или да проведат практика във фирма/университет-партньор.

Заявления за участие в селекция се подават във факултетните канцеларии. Посочват се специалността, годината на обучение, данни за контакт, успеха от следването до момента (заверен от инспектор), наличието на невзети изпити, езика, с който се кандидатства и предпочитаните университети.

Информация за университетите, с които РУ има сключени споразумения за обмен през 2012-2013 г., и размера на финансовата помощ ще намерите по-долу в прикачените файлове.

Студенти, ползвали вече грант по програмата Еразъм с цел обучение, имат право да кандидатстват само за мобилност с цел практика, както и студенти, ползвали грант по програмата Еразъм с цел практика имат право да кандидатстват само за мобилност с цел обучение.

Информация за критериите на селекция, както и за администрирането на моилността ще намерите на този сайт в раздел "Вътрешни правила и бланки".


Съпътстващи документи: