Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ ECTS пакет ECTS координатори
ПРОГРАМАТА За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила и бланки Ръководство и координатори Статистика
СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика Обучение извън ЕС ESN Студентска Харта Еразъм+ магистратура OLS Връзки Есета на участници
ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ ЕРАЗЪМ извън ЕС КОНТАКТИ ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ
Вход Панел за управление

Резултати от конкурса за есе „Еразъм Мобилност - важна стъпка в живота"
  26 July 2012

Приключи конкурсът за есе на тема „Еразъм Мобилност - важна стъпка в живота". В отговор на поканата се получиха 18 есета от бивши и настоящи участници в програмата Еразъм, както и от един желаещ да участва в мобилност. Всички есета демонстрираха оригиналност и творчески подход и представиха различни аспекти от опита на студентите в периодите на мобилност. Комисия в състав:

  • Доц. д-р Юлиана Попова - Заместник-ректор и Университетски Еразъм координатор
  • Доц. д-р Даниел Павлов - преподавател, ежегодно участващ в преподавателска мобилност по програма Еразъм в университетски колеж Карел де Гроте, Белгия
  • Милена Богданова - Еразъм експерт

взе следните решения:

 

Специална награда присъжда на Габриела Симеонова Георгиева, специалност Стопанско управление, кандидат за участие в мобилност.

 

Първа награда получава Светлана Севдалинова Кирова, специалност Европеистика, участвала в мобилност през 2006-2007 г.

 

Втора награда получава Ралица Емилова Добрева, специалност Европеистика, участвала в мобилност през 2010-2011 г.

 

Трета награда получава Цветелина Георгиева Джекова, специалност Телекомуникационни системи, участвала в мобилност през 2010-2011 г. и през 2011-2012 г.

 

Поощрителни награди се присъждат на:

Илиана Галинова Михайлова, специалност Педагогика на обучението по български език и английски език, участвала в мобилност през 2010-2011 г.

Цветелина Илиянова Стойчева, специалност Технология на материалите и материалознание, участвала в мобилност през 2008-2009 г.

Страцимир Младенов Трифонов, специалност Информатика и информационни технологии в обучението, участвал в мобилност през 2010-2011г.

 

Всички есета ще бъдат публикувани на сайта на програма Еразъм в Русенския университет http://erasmus.uni-ruse.bg. Наградените ще бъдат потърсени служебно във връзка с награждаването.