Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ ECTS пакет ECTS координатори
ПРОГРАМАТА За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила и бланки Ръководство и координатори Статистика
СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика Обучение извън ЕС ESN Студентска Харта Еразъм+ магистратура OLS Връзки Есета на участници
ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ ЕРАЗЪМ извън ЕС КОНТАКТИ ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ
Вход Панел за управление

Конкурс за есе на тема "Еразъм мобилността - важна стъпка в живота"
  22 June 2012

Уважаеми бивши и настоящи Еразъм-студенти на Русенския университет,

Във връзка с 25-годишнината на секторна програма „Еразъм" през 2012 година, обявяваме конкурс за есе на тема Еразъм мобилността - важна стъпка в живота".

В конкурса могат да участват бивши и настоящи Еразъм-студенти, независимо през коя година са осъществили мобилността си.

Първа награда - 200 лв.

Втора награда - 150 лв

Трета награда - 100 лв

Наградените есета ще бъдат публикувани на Еразъм страницата на Русенския университет през месец юли и в юбилейно издание на университета, а грамотите ще бъдат връчени в началото на учебната 2012-2013 година.

Комисия:

Доц. д-р Юлиана Попова - Университетски Еразъм координатор

Доц. д-р Даниел Павлов - Еразъм преподавател в университетски колеж Карел де Гроте, Белгия

Милена Богданова - Еразъм експерт

Есето трябва да бъде между 400-500 думи и да се предаде напечатано и подписано в Офис Еразъм (Ректорат, стая 313Б) или да бъде изпратено на email: mbogdanova@uni-ruse.bg не по-късно от 15 юли 2012.