Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS ECTS координатори Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ ECTS пакет
ПРОГРАМАТА ЕРАЗЪМ За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила и бланки Ръководство и координатори Статистика
ЕРАЗЪМ ЗА СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика Обучение извън ЕС Студентска Харта OLS ESN Есета на участници Еразъм+ магистратура Връзки
ЕРАЗЪМ за ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ КОНТАКТИ ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ
Вход Панел за управление

Изпит по чужд език за участие в програма Еразъм през 2012-2013 година
  05 March 2012

На 24.03.2012 г. (събота) от 9.00 ч. в Аула 2.101 - Нов Корпус ще се състои изпит по английски, немски, френски и турски езици за желаещите да се обучават в европейски университет по програма Еразъм през академичната 2012-2013г.

Заявления за участие в изпита се подават във факултетните канцеларии. Посочват се специалността, годината на обучение, данни за контакт, успеха от следването до момента (заверен от инспектор), наличието на невзети изпити, езика, с който се кандидатства и предпочитаните университети.

Информация за университетите, с които РУ има сключени споразумения за обмен през 2012-2013 г., и максималния размер на финансовата помощ ще намерите по-долу в прикачените файлове.

Студенти, ползвали вече грант по програмата Еразъм с цел обучение, имат право да кандидатстват само за мобилност с цел практика, както и студенти, ползвали грант по програмата Еразъм с цел практика имат право да кандидатстват само за мобилност с цел обучение.

 


Съпътстващи документи: