Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS ECTS координатори Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ ECTS пакет
ПРОГРАМАТА ЕРАЗЪМ За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила и бланки Ръководство и координатори Статистика
ЕРАЗЪМ ЗА СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика Обучение извън ЕС OLS ESN Студентска Харта Еразъм+ магистратура Връзки Есета на участници
ЕРАЗЪМ за ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ ERASMUS KA107 КОНТАКТИ ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ
Вход Панел за управление

Дейността КА107 е част от Програма Еразъм+ и представлява мобилност между Програмни и Партниращи държави. Партниращи държави са тези, които не са членки на ЕС и се явяват партньори на програма Еразъм+. За тази мобилност могат да кандидатстват само организации от програмни страни, които имат Еразъм+ Харта. Университети от партньорските държави не могат да получават Еразъм+ Харта, но се ангажират да спазват принципите й чрез подписване на междуинституционално (двустранно) споразумение с университети от програмни държави, притежаващи Еразъм+ Харта. 

През академичните 2019-2021 години Русенският университет получи финансиране за 5-ти пореден път (откакто дейността стартира през 2015 г) за мобилности с партниращи държави. Следната таблица описва мобилностите, които ще бъдат изпълнени през двугодишния период:

Договор  2019-1-BG01-KA107-061787 - 2019-2021

Процедурите за участие на индивидуалните студенти и преподаватели са описани във Вътрешните правила, а формулярите са в съответните секции за студенти и преподаватели.