Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS ECTS координатори Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ ECTS пакет
ПРОГРАМАТА ЕРАЗЪМ За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила и бланки Ръководство и координатори Статистика
ЕРАЗЪМ ЗА СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика Обучение извън ЕС Студентска Харта OLS ESN Есета на участници Еразъм+ магистратура Връзки
ЕРАЗЪМ за ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ КОНТАКТИ ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ
Вход Панел за управление

OLS (Online Lingustic Support) е езикова платформа, предназанчена за Еразъм студенти. В тази платформа се провежда задължителен езиков тест на един от следните езици: английски, френски, немски, италиански, испански, нидерландски, полски, датски, гръцки, португалски или шведски преди и след мобилността. Ако обучението е на друг език или работният език е майчин, тест не се извършва.

OLS е възможност за Еразъм студентите да проведат и безплатен езиков онлайн курс на един от изброените езици, в зависимост от работния език на мобилността. Преди да получат достъп към езиков курс, селектираните студенти трябва да са подписали финансов договор за мобилност и да са преминали първия онлайн езиков тест по работния език на мобилността. При резултат B1 и по-нисък, студентите получават автоматично достъп до курс на работния език, а при по-висок резултат студентите получават възможност за курс на местния език на страната-домакин, който е различен от работния език.

 

http://erasmusplusols.eu