Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS ECTS координатори Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ ECTS пакет
ПРОГРАМАТА ЕРАЗЪМ За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила и бланки Ръководство и координатори Статистика
ЕРАЗЪМ ЗА СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика Обучение извън ЕС Студентска Харта OLS ESN Есета на участници Еразъм+ магистратура Връзки
ЕРАЗЪМ за ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ КОНТАКТИ ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ
Вход Панел за управление

Erasmus+ master degree loans

Официално стартира възможността за отпускане на ЕРАЗЪМ+ студентски заеми за обучение в магистърска програма

(Erasmus+ master degree loans)

 

          На 11 Юни 2015 г. Европейският Инвестиционен Фонд и испанската Микробанк (MicroBank) подписаха първото споразумене за отпускане на Еразъм+ студентски заеми за обучение в магистърска програма. Първите заеми за студенти, които ще следват магистратура в чужбина ще се отпускат от MicroBank.

 

         С подкрепа от програма „Еразъм+“, възлизаща до 6 милиона евро,  MicroBank се обвързва с предоставяне на студентски заеми за магистърски програми на обща стойност от 30 милиона евро. Програмата за заеми за магистратури ще получи над 500 милиона евро от бюджета на „Еразъм+“ , като цели да достигне до 200.000 студенти, желаещи да придобият магистърска степен в чужбина. 

 

         Това първо споразумение ще предостави финансова подкрепа за студенти от Испания, които следват магистратура в една от 33-те “Еразъм+“ Програмни Страни и за студенти от програмните страни, които искат да следват магистратура в Испания. Този пръв 3-годишен договор ще окаже подкрепа на близо 2.000 студенти. Програмата предоставя до €12,000 за едногодишен магистърски курс на обучение и до €18,000 за двугодишен курс на обучение.

 

      Заемите за магистратури се предлагат с улеснени условия – не се изисква обезпечение от студента или неговите родители и предлагат благоприятен лихвен процент и опция за отложено начало на плащанията по кредита. Повече информация относно схемата за отпускане на кредитите може да се намери на следните линкове:

 

 

Страница на ЕК :

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/2015/0611-eplus-master-loan_en.htm

 

Линк към страницата на Microbank с информация за магистърските кредити по програма „Еразъм+“:

http://www.microbanklacaixa.es/productos/microcreditos/microcreditopersonalyfamiliar/prestamoserasmus+_en.html

 

 

Линк към информационно видео от интернет страницата на Microbank:

http://videos.lacaixa.es/services/player/bcpid1543575432001?bckey=AQ~~,AAAA8fsy6QE~,b_m7OEyBxUHnsDx_Bv8lhYxwQzP-wBTH&bctid=4283508711001

 

 Източник: http://www.hrdc.bg/