Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ ECTS пакет ECTS координатори
COVID-19
ПРОГРАМАТА За програмата Харта Еразъм Еразъм договори Еразъм политика Вътрешни правила и бланки Ръководство и координатори Статистика
СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика Обучение извън ЕС ESN Erasmus App OLS Еразъм+ магистратура Студентска Харта Есета на участници Връзки
ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ ЕРАЗЪМ извън ЕС КОНТАКТИ ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ
Вход Панел за управление

Програма Еразъм+ предоставя възможност на преподавателите и служителите да осъществят мобилност в чуждестранен университет/фирма-партньор на Русенския университет.

  • Преподавателската мобилност с цел преподаване дава възможност на преподавателския състав да преподава в продължение на определен период във висше училище в друга страна. Този период варира от 2 дни (най-малко 8 учебни часа) до 6 седмици (без дните за път). Целта е подобряване на качеството на преподаване чрез обмен на най-добри практики и новаторски подходи на обучение, насърчаване на международното сътрудничество между висшите училища, както и интензифициране на студентската мобилност.
  • Мобилността на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение дава възможност на кадри от висшите училища да проведат период на обучение от 2 дни (без дните за път) до 6 седмици в предприятие или висше училище в друга страна участничка в програмата. Тази мобилност има за цел да обогати опита на служителите, да допринесе за интернационализацията и модернизацията на висшето образование. Мобилността може да бъде под формата на кратък стаж, наблюдение, обмяна на работен опит, учебна визита, работен семинар. Конференция не може да бъде цел на мобилността.

Редът, по който се осъществяват мобилностите е описан във Вътрешните правила за мобилност.

Допълнителни указания за текущата година могат да бъдат получени от офис Еразъм.

 

Договор за мобилност за 2020-2022 в ЕС № 2020-1-BG01-KA103-078384

Договор за мобилност за 2020-2022 извън ЕС № 2020-1-BG01-KA107-078493

 

Договор за мобилност за 2019-2021 в ЕС  №  2019-1-BG01-KA103-061514

Договор за мобилност за 2019-2022 извън ЕС  2019-1-BG01-KA107-061787

 

Преподавателска мобилност с цел преподаване

1. Mobility Agreement for Teaching

2. Селекционни протоколи за преподаватели/служители

3. Финансов договор (изготвя се в офис Еразъм)

4. Декларация по закона за защита на личните данни -договор 2019, договор 2020

5. Доклад-предложение и Работна програма за Заповед за задгранична командировка (връзка към локален сайт).

Важно - билети се закупуват след издаване на Заповед за задгранична командировка.

6. Certificate of Attendance for Teaching 2020-2021

7. Онлайн отчет (получава се автоматично линк)

8. Финансов отчет (връзка към локален сайт)

9. Отчетен доклад към заповедта за командировка (връзка лъм локален сайт)

Мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение

1. Mobility agreement for Training

2. Селекционни протоколи за преподаватели/служители

3. Финансов договор (изготвя се в офис Еразъм)

4. Декларация по закона за защита на личните данни -договор 2019, договор 2020

5. Доклад-предложение и Работна програма за Заповед за задгранична командировка (връзка към локален сайт).

Важно - билети се закупуват след издаване на Заповед за задгранична командировка.

6. Certificate of Attendance for Training  2020-2021

7. Онлайн отчет (получава се автоматично линк)

8. Финансов отчет (връзка към локален сайт)

9. Отчетен доклад към заповедта за командировка (връзка към локален сайт)

 

Ставки за път за 2020-2021 според калкулатора за разстояния

Ставки за дневни в ЕС според държавата

Ставката за дневни извън ЕС е 180 EUR.