Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS ECTS координатори Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ ECTS пакет
ПРОГРАМАТА ЕРАЗЪМ За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила и бланки Ръководство и координатори Статистика
ЕРАЗЪМ ЗА СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика Обучение извън ЕС Студентска Харта OLS ESN Есета на участници Еразъм+ магистратура Връзки
ЕРАЗЪМ за ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ КОНТАКТИ ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ
Вход Панел за управление

Програма Еразъм+ предоставя възможност на преподавателите и служителите да осъществят мобилност в чуждестранен университет/фирма-партньор на Русенския университет.

  • Преподавателската мобилност с цел преподаване дава възможност на преподавателския състав да преподава в продължение на определен период във висше училище в друга страна. Този период варира от 2 дни (най-малко 8 учебни часа) до 6 седмици. Целта е подобряване на качеството на преподаване чрез обмен на най-добри практики и новаторски подходи на обучение, насърчаване на международното сътрудничество между висшите училища, както и интензифициране на студентската мобилност.
  • Мобилността на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение дава възможност на кадри от висшите училища да проведат период на обучение от 2 дни до 6 седмици в предприятие или висше училище в друга страна участничка в програмата. Тази мобилност има за цел да обогати опита на служителите, да допринесе за интернационализацията и модернизацията на висшето образование. Мобилността може да бъде под формата на кратък стаж, наблюдение, обмяна на работен опит, учебна визита, работен семинар. Конференция не може да бъде цел на мобилността.

Редът, по който се осъществяват мобилностите е описан във Вътрешните правила за мобилност.

Допълнителни указания за текущата година могат да бъдат получени от офис Еразъм.

 

Документи за 2018-2019 година:

Договор №  2018-1-BG01-KA103-047392

Преподавателска мобилност с цел преподаване

1. Mobility Agreement for Teaching

2. Селекционни протоколи за преподаватели/служители

3. Финансов договор

4. Декларация по закона за защита на личните данни

5. Доклад-предложение и Работна програма за Заповед за задгранична командировка (връзка към локален сайт). Важно - билети се закупуват след издаване на Заповед за задгранична командировка.

6. Certificate of Attendance for Teaching

7. Онлайн отчет (получава се автоматично линк)

8. Финансов отчет (връзка към локален сайт)

9. Отчетен доклад към заповедта за командировка (връзка лъм локален сайт)

Мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение

1. Mobility agreement for Training

2. Селекционни протоколи за преподаватели/служители

3. Финансов договор

4. Декларация по закона за защита на личните данни

5. Доклад-предложение и Работна програма за Заповед за задгранична командировка (връзка към локален сайт). Важно - билети се закупуват след издаване на Заповед за задгранична командировка.

6. Certificate of Attendance for Training

7. Онлайн отчет (получава се автоматично линк)

8. Финансов отчет (връзка към локален сайт)

9. Отчетен доклад към заповедта за командировка (връзка към локален сайт)

 

Ставки за път за 2018-2019 г. според калкулатора за разстояния

Ставки за дневни според държавата