Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ ECTS пакет ECTS координатори
COVID-19
ПРОГРАМАТА За програмата Харта Еразъм Еразъм договори Еразъм политика Вътрешни правила и бланки Ръководство и координатори Статистика
СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика Обучение извън ЕС ESN Erasmus App OLS Еразъм+ магистратура Студентска Харта Есета на участници Връзки
ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ ЕРАЗЪМ извън ЕС КОНТАКТИ ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ
Вход Панел за управление

Програма Еразъм+ е новата програма на Европейската комисия за образование, обучение, младеж и спорт и е продължение на програмите "Учене през целия живот" и "Сократ". Програмата стартира на 1 януари 2014 година и ще продължи до 2020 година. В Програмата участват 28-те страни членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Македония и Турция. Някои дейности са отворени и към други държави-партньори в света.

Целта на програмата е да се подобрят уменията и пригодността за трудовия пазар и да се подпомогне модернизацията на системите на образование и обучение и на дейностите, насочени към младежта. Продължителността ѝ е седем години, като предвиденият бюджет възлиза на 14,7 милиарда евро. 2 милиона студенти в системата на висшето образование ще получат подпомагане, благодарение на което да се обучават и работят в чужбина. Студентите, които планират да завършат пълна магистърска степен в чужбина и за които рядко се отпускат национални стипендии и заеми, ще могат да се възползват от нова схема за гарантиране на заеми, която ще се управлява от Европейския инвестиционен фонд. Чрез „Еразъм+" също така ще се предостави финансиране за работещите в системите на образованието и обучението.

Програмата „Еразъм+" има три основни цели: две трети от бюджета са предназначени за възможности за обучение на отделни лица в чужбина, в рамките на ЕС и извън него (дейност КА1); с останалите средства ще се подпомагат партньорства между образователни институции, младежки организации, предприятия, местни и регионални органи и НПО (дейност КА2), както и реформи, с които се цели модернизиране на образованието и обучението, насърчаване на иновациите и предприемачеството и повишаване на пригодността за пазара на труда (КА3).

Отделните институции кандидатстват пред националните агенции на програмата във всяка една страна - за България това е Център за развитие на човешките ресурси - http://www.hrdc.bg, и сключват договор с тях.

Участници в програма Еразъм+ са на първо място студентите и преподавателите, както и различни асоциации, публични и частни организации, включително нестопански и неправителствени организации, ангажирани с организирането и предлагането на образователни и обучителни услуги на местно, регионално и национално равнище, изследователски центрове и организации, занимаващи се с въпросите на образованието, младежта и спорта.