Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS ECTS координатори Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ ECTS пакет
ПРОГРАМАТА За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила и бланки Ръководство и координатори Статистика
СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика Обучение извън ЕС ESN Студентска Харта Еразъм+ магистратура OLS Връзки Есета на участници
ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ ЕРАЗЪМ извън ЕС КОНТАКТИ ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ
Вход Панел за управление

ECTS КООРДИНАТОРИ

Университетски ECTS координатор

Проф. д-р инж. Пламен Кангалов

kangalov@uni-ruse.bg

Факултетни ECTS координатори

Факултет

ECTS координатор

E-mail

Аграрно-индустриален факултет

Доц. д-р Тодор Деликостов

delikostov@uni-ruse.bg

Машинно-технологичен факултет

Доц. д-р Борис Сакакушев

bsak@uni-ruse.bg

Факултет Електротехника, електроника и автоматика

Доц. д-р Галина Иванова
giivanova@uni-ruse.bg

Транспортен факултет

Доц. д-р Даниел Любенов
zd-urtf@uni-ruse.bg

Факултет Природни науки и образование

Доц. д-р Цветелина Харакчийска
tharakchiyska@uni-ruse.bg

Факултет Бизнес и мениджмънт

Доц. д-р Людмила Михайлова
liudmilla@abv.bg

Юридически факултет

Гл. ас. д-р Ваня Пантелеева vpanteleeva@uni-ruse.bg
Факултет Обществено здраве и здравни грижи Гл.ас. д-р Лилия Тодорова
litod@uni-ruse.bg

Филиал Силистра

Гл. ас. д-р Диана Железова dianazhelezova@abv.bg

Филиал Разград

Илина Иванова
iivanova@uni-ruse.bg