Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ ECTS пакет ECTS координатори
COVID-19
ПРОГРАМАТА За програмата Харта Еразъм Еразъм договори Еразъм политика Вътрешни правила и бланки Ръководство и координатори Статистика
СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика Обучение извън ЕС ESN Erasmus App OLS Еразъм+ магистратура Студентска Харта Есета на участници Връзки
ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ ЕРАЗЪМ извън ЕС КОНТАКТИ ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ
Вход Панел за управление

РЪКОВОДСТВО НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗЪМ В РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ


Ректор и Контрактор на Русенски университет по програмата Еразъм

Чл. кор. проф. дтн Христо Белоев

Заместник-Ректор по Интернационализация и комуникационна политика и Университетски Еразъм координатор

Доц. д-р Десислава Атанасова

datanasova@uni-ruse.bg

Заместник-Ректор по Учебната работа и Университетски ECTS координатор

Проф. д-р инж. Пламен Кангалов

kangalov@uni-ruse.bg

 

Факултетни Еразъм координатори

Факултет

Kоординатор

 

E-mail

 

Аграрно-индустриален факултет

Гл. ас. д-р Борис Костов

bkostov@uni-ruse.bg

Машинно-технологичен факултет

Доц. д-р Цветелин Георгиев

tzgeorgiev@uni-ruse.bg

Факултет Електротехника, електроника и автоматика

Засл. доц. Стоянка Смрикарова
 ssmrikarova@ecs.uni-ruse.bg

Транспортен факултет

Проф. д-р Росен Иванов
 rossen@uni-ruse.bg

Факултет Природни науки и образование

Доц. д-р Цветелина Харакчийска
tharakchiyska@uni-ruse.bg

Факултет Бизнес и мениджмънт

Доц. д-р Людмила Михайлова
 liudmilla@abv.bg

Юридически факултет

Доц. д-р Емануил Коларов  ekolarov@uni-ruse.bg
Факултет Обществено здраве и здравни грижи Гл.ас. д-р Петя Минчева
 pmincheva@uni-ruse.bg

Филиал Силистра

Доц. д-р Диана Железова  dianazhelezova@abv.bg

Филиал Разград

 Илина Иванова
 iivanova@uni-ruse.bg