Български | English  

НАЧАЛО НОВИНИ ECTS ECTS координатори Kakво е ЕСТS? ECTS в РУ ECTS пакет
ПРОГРАМАТА ЕРАЗЪМ За програмата Еразъм политика Харта Еразъм Еразъм договори Вътрешни правила и бланки Ръководство и координатори Статистика
ЕРАЗЪМ ЗА СТУДЕНТИ Обучение в ЕС Практика в ЕС Обяви за практика Обучение извън ЕС Студентска Харта OLS ESN Есета на участници Еразъм+ магистратура Връзки
ЕРАЗЪМ за ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ КОНТАКТИ ЮБИЛЕЕН АЛМАНАХ
Вход Панел за управление

Брой осъществени мобилности в Русенския университет през годините на участие в програмата Еразъм


Дейност КА103 - мобилности с програмни държави

Академична година

Студентска мобилност с цел обучение

Студентска мобилност с цел практика

Преподавателска мобилност с цел изнасяне на лекции

Преподавателска и непреподавателска мобилност с цел обучение

1999-2000

33

-

16

-

2000-2001

34

-

23

-

2001-2002

44

-

30

-

2002-2003

57

-

34

-

2003-2004

71

-

42

-

2004-2005

63

-

49

-

2005-2006

57

-

35

-

2006-2007

70

-

44

-

2007-2008

56

8

36

4
2008-2009 57 12 41 3
2009-2010 70 16 40 5
2010-2011 69 26 50 24
2011-2012 60 15 46 28
2012-2013 36 24 38 40
2013-2014 43 32 29 33
2014-2015 50 21 26 56
2015-2016 47 39 40 81
2016-2017 49 24 42 64
общо 966 217 661 338

 

Дейност КА107 - мобилности с партниращи държави

Академична година

Студентска мобилност с цел обучение

Студентска мобилност с цел практика

Преподавателска мобилност с цел изнасяне на лекции

Преподавателска и непреподавателска мобилност с цел обучение

Входящи      студенти       Входящи преподаватели
2015-2016
1 - 2 - 10 1
2016-2017 6 - 43 - 54 41
общо